NOVOSTI

Udruženje 5+ nastavlja saradnju sa USAID-om

Razbijanje predrasuda i stereotipa, te sticanje vještina nenasilnog upravljanja sukobima među srednjoškolcima nije lako, ali je prijeko potreban zadatak svakog zaposlenika u obrazovnom sistemu. Udruženje 5+ čini i činit će napore da stalnim prisustvom u obrazovnom sistemu ojača pojednice među učenicima i zaposlenicima koji su spremni i sposobni gajiti univerzalne vrijednosti koje promovišu. Udruženje za […]