NOVOSTI

Nove metode učenja uskoro i na USK-a

U organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK, Udruženja za obrazovne inicijative 5+, Udruženja pedagoga i psihologa USK i Pedagoškog fakulteta Bihać, održano je predavanje eminentnog stručnjaka dr. Ranka Rajovića na temu “Novi izazovi u edukaciji”.

Predavanje je organizirano za uposlenike i studente Pedagoškog fakulteta, direktore osnovnih i srednjih škola, za članove Udruženja pedagoga i psihologa USK, te za članove Udruženja za obrazovne inicijative 5+.

Događaju je prisustvovalo 80-ak prijavljenih učesnika koji su iz prve ruke saznali najsavremenija naučna dostignuća i pravce edukacije koji se mogu primijeniti i u vremenu online nastave.

Značajno učešće, a time i pozitvne efekte predavanju, dali su i sami učesnici koji su detaljima i dilemama iz svog neposrednog iskustva u razgovoru sa doktorom Rajovićem došli do korisnih saznanja i novih iskustava.

Cilj predavanja je bio, pored osnaživanja i ohrabrivanja učesnika, da primijene savremene i dokazane metode, kojima bi uspješnost učenika u procesu zaživaljavanja koncepta funkcionalnog znanja bila podignuta na značajno viši nivo.

Zajedničko je opredjeljenje svih učesnika da Unsko-sanski kanton bude nosioc tih procesa u F BiH, a u čemu neće izostati pomoć i podrška doktora Rajovića, koja će se posebno ogledati u nesebičnoj pomoći u zaživljavanju NTC programa učenja na prostoru USK-a.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *