Aktivnosti

Seminar za prosvjetne radnike u Cazinu

Seminar za prosvjetne radnike u Bihaću

Seminar u Pragu

Studijski posjet Turskoj

Seminar doktor Rajović Cazin